Insluss på Hlins hus

De personer som har ett opiat- eller opioidmissbruk och som ansökt till läkemedelsassisterad behandling vid Beroendecentrum kan ansöka om att gå i vår insluss under utredningsperioden som är ca 2 månader. Syftet med verksamheten är att stötta dessa personer för att skapa bättre förutsättningar att klara utredningen. Vi arbetar bl a med och erbjuder följande för att underlätta denna process:

· Motiverande samtal enligt MI.

· Basal strukturerad vardag under måndag, onsdag, torsdag och fredag.

· Genomförande av diverse aktiviteter.

· Jourtelefon mån-fre kl 16.00-22.00

· Kontinuerliga uppföljningar av genomförandeplanen.

Varje månad skickar vi en närvarorapport och en rapport där vi redogör vad vi arbetat med. 

Vid upprepad frånvaro och misstanke om eskalerande missbruk eller sidomissbruk kontaktar vi omgående remittenten.